آگهی شماره 3527342358 از سایت دیوار

خانه کلنگی با15متر تجاری

(دولاب)

خانه کلنگی با15متر تجاری

منطقه: دولاب
متراژ: 85

خانه کلنگی ۱۵متر سند تجاری ۵۰متر پایین تر از مترو