هیوندای سانتافه (ix45)

هیوندای سانتافه (ix45)

2,080,000,000

4 سیلندر دو دیفرانسیل

>سانتافه (ix45)<
مدل :2017
0,000,000
هیوندای سوناتا

هیوندای سوناتا

1,590,000,000

چهار سیلندر اتوماتیک

>سوناتا<
مدل :2017
0,000,000
هیوندای توسان (ix35)

هیوندای توسان (ix35)

1,850,000,000

2.0 لیتر دو دیفرانسیل

>توسان (ix35)<
مدل :2018
0,000,000
هیوندای آزرا (گرنجور)

هیوندای آزرا (گرنجور)

2,550,000,000

4 سیلندر

>آزرا (گرنجور)<
مدل :2019
0,000,000
هیوندای سوناتا هیبرید

هیوندای سوناتا هیبرید

1,800,000,000

تیپ 3 (GLS Plus)

>سوناتا هیبرید<
مدل :2018
0,000,000
هیوندای

هیوندای

760,000,000

اکسنت (مونتاژ)

><
مدل :1397
0,000,000
هیوندای النترا

هیوندای النترا

1,400,000,000

2.0 لیتر

>النترا<
مدل :2018
0,000,000
هیوندای آزرا (گرنجور)

هیوندای آزرا (گرنجور)

2,350,000,000

4 سیلندر

>آزرا (گرنجور)<
مدل :2018
0,000,000
هیوندای سوناتا هیبرید

هیوندای سوناتا هیبرید

1,700,000,000

تیپ 1 (GL)

>سوناتا هیبرید<
مدل :2018
0,000,000
هیوندای

هیوندای

815,000,000

i20 (مونتاژ)

><
مدل :1397
0,000,000
هیوندای

هیوندای

1,250,000,000

النترا (مونتاژ)

><
مدل :1397
0,000,000
هیوندای سانتافه (ix45)

هیوندای سانتافه (ix45)

2,180,000,000

4 سیلندر دو دیفرانسیل

>سانتافه (ix45)<
مدل :2017
0,000,000
هیوندای توسان (ix35)

هیوندای توسان (ix35)

1,700,000,000

2.0 لیتر دو دیفرانسیل

>توسان (ix35)<
مدل :2017
0,000,000
هیوندای توسان (ix35)

هیوندای توسان (ix35)

1,750,000,000

2.0 لیتر دو دیفرانسیل

>توسان (ix35)<
مدل :2017
0,000,000
هیوندای سانتافه (ix45)

هیوندای سانتافه (ix45)

2,500,000,000

4 سیلندر دو دیفرانسیل

>سانتافه (ix45)<
مدل :2018
0,000,000
هیوندای سوناتا هیبرید

هیوندای سوناتا هیبرید

1,750,000,000

تیپ 2 (GLS)

>سوناتا هیبرید<
مدل :2018
0,000,000